Chi tiết bộ Đề thi tham khảo của kỳ thi quốc gia năm 2019

.

Thầy cô, thí sinh xem chi tiết từng môn thi dưới đây. 

1. Môn Toán. Xem tại đây.

2. Môn Ngữ văn. Xem tại đây.

3. Bài thi Ngoại ngữ

   - Môn thi thành phần Tiếng Anh. Xem tại đây.

   - Môn thi thành phần Tiếng Đức. Xem tại đây.

  - Môn thi thành phần Tiếng Nga. Xem tại đây.

  - Môn thi thành phần Tiếng Nhật. Xem tại đây.

  - Môn thi thành phần Tiếng Pháp. Xem tại đây.

  - Môn thi thành phần Tiếng Trung. Xem tại đây.

4. Bài thi Khoa học tự nhiên:

  - Môn thi thành phần Vật lý. Xem tại đây.

  - Môn thi thành phần Hóa học. Xem tại đây.

  - Môn thi thành phần Sinh học. Xem tại đây.

5. Bài thi Khoa học xã hội:

  - Môn thi thành phần Lịch sử. Xem tại đây.

  - Môn thi thành phần Địa lý. Xem tại đây.

  - Môn thi thành phần Giáo dục công dân. Xem tại đây.
                  
                     
  

Nguồn: giaoduc.net.vn