EU ra tối hậu thư về việc Anh muốn hoãn Brexit

.
Nguồn: baophapluat.vn