Pokemon Go vừa đạt 2 tỷ USD doanh thu

Pokemon Go vừa đạt 2 tỷ USD doanh thu

ICTnews - Trò chơi này vẫn hoạt động tốt. Cực kỳ tốt. Trong thực tế, Pokemon Go đã lặng lẽ tích lũy một lượng lớn doanh thu và - gần đây - đã...